Більшість компаній (навіть якщо вони не публічні) готують кілька видів звітності, де основним рівнем є звітність за місцевими стандартами бухгалтерського обліку (РСБУ або Російські стандарти бухгалтерського обліку у випадку Росії), яка є основою для інших звітів після відповідних виправлень (наприклад, застосування внутрішньогрупових виключень та внесення змін за GAAP (Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку) або IFRS (Міжнародні стандарти фінансової звітності, скорочено МСФЗ) нарахувань, списань тощо), після чого компанії готують управлінську звітність, консолідують звітність Групи. Зазвичай кінцевий рівень - це звітність за МСФЗ або GAAP і вона є основою для подальшого аудиту (якщо такий є) або квартальних і річних звітів.

Коли ми аналізуємо кількість локальних компаній в Росії, кількість персоналу та місцеві фінансові показники (наприклад, дохід, капітал, активи, сплачені податки) - KSE Institute використовує дані згідно з РСБУ з офіційного реєстру ЕГРЮЛЬ (єдиний можливий спосіб отримати загальнодоступні цифри щодо російських операцій), усі кроки, як ми це робимо, детально пояснюються в Методології, яку ми опублікували тут. Ми намагаємося використовувати найновіші доступні дані, але в деяких випадках ми бачимо, що російська влада засекретила дані за 2022 рік (наприклад, по кількості співробітників або загальній сумі сплачених податків) - тому у таких випадках ми надаємо статистику, доступну до початку вторгнення.

Основне джерело для локальних фінпоказників - дані Федеральної податкової служби Росії та Центрального банку Російської Федерації. Останні доступні консолідовані дані для найбільших російських підрозділів кожної групи представлені відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, за винятком внутрішньогрупових виключень та інших коригувань по МСФЗ або GAAP.

Крім того, ми також зібрали глобальні доходи для публічних компаній у нашій базі даних та на сайті і регулярно оновлюємо їх (а також переглядаємо зміни ринкової капіталізації материнських компаній). Дані щодо акцій взяті з Google Finance і Yahoo Finance.